Організація комфортного інклюзивного середовища в закладі загальної середньої освіти

 

 

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ

 

 

                                         “...Коли ми почнемо називати речі своїми іменами,

коли ми визнаємо,що люди з особливими потребами,

найперше є людьми,то побачимо,

що у них значно більше спільного з усіма,

ніж відмінного

 

 

 

 

 

   З 2018 року у КЗ  “Жмеринський ліцей № 5 запроваджено інклюзивне навчання. Станом на 01.09.2022 р.у школі навчається 19 дітей з особливими освітніми потребами.

 

Що таке інклюзивна освіта?

 

   Інклюзивна освіта дає можливість усім учняму повному обсязі брати участь у житті колективу дитячого садка, школи, дошкільному та шкільному житті.

  Інклюзивне навчання — це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, яка передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу.

   Інклюзивна освіта — це процес, у якому школа намагається відповідати на потреби всіх учнів, вносить необхідні зміни до навчальної програми та ресурсів, щоб забезпечити рівні можливості.

 

Переваги інклюзивної освіти:

 

·                   Діти навчаються разом у звичайній школі.

·                   Поліпшується моторний, мовний, соціальний, емоційний розвиток дитини.

·                   Діти отримують можливість жити разом з батьками.

·                   Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.

·                   Навчання проводиться з орієнтацією на здібності та інтереси дітей.

·                   У дітей є можливість для налагодження дружніх стосунків з ровесниками.

·                   Діти з особливими потребами отримують ефективну освіту, щоб жити повноцінним життям.

 

Переваги для дітей без особливих потреб:

 

·                   вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей;

·                   вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них;

·                  вчаться співробітництву;

·                   вчаться поводитися нестандартним чином, бути винахідливими, а також співчувати іншим.

 

Переваги для родин:

 

·                   Батьки отримують інформацію про типовий і атиповий розвиток дітей.

·                   Родини одержують підтримку з боку інших батьків.

·                   Батьки беруть активну участь у визначенні навчальних цілей і завдань для дітей.

·                   Всі батьки стають частиною шкільної спільноти.

 

Переваги для вчителів та інших фахівців:

 

 

·                   Вчителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні особливості учнів.

·                   Вчителі оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що допомагає їм ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності.

·                   Спеціалісти навчаються працювати в команді.

 

 

 Інклюзія додатково передбачає асистента (дитини чи вчителя) для підвищення якості освітньої програми дитиною та перебування в закладі освіти в цілому.

 

  Асистент дитини- людина , яка супроводжує дитину на уроках (заняттях) та поза ними. Може бути родич (батько, мати, бабуся тощо) з обов`язковим медичним оглядом. Не оплочується.

 

   Асистент вчителя- педагог,який допомає дитині у виконані навчальних завдань. Обов`язкова педагогічна освіта . Входить до штату закладу,тарифікується як асистент вчителя.

 

   Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладі освіти створені відповідні умови:

 - безперешкодний доступ до території та приміщень школи, зокрема, для дітей з вадами опорно-рухового апарату, в тому числі для дітей, які пересуваються на візку, та дітей з вадами зору;

 - забезпечення необхідними навчально-методичними посібниками, наочно-дидактичними та індивідуальними технічними засобами навчання.

 

  У школі працює 13 асистентів вчителів,які працюють в інклюзивних класах.

 

   Створено предметно-методичну комісію асистентів вчителів.

 

   

 

НОВИЙ ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 

 

Перелік завдань, які виконує асистент учителя під час дистанційного навчання

 

 

 

Список основних нормативних документів у сфері інклюзивної освіти :

 

1. Закон України «Про освіту». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

2. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1/9–675 від 25.09.12 року «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/1_9-675(2).doc

3. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9 від 18.5.2012 р. «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».– [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://mon.gov.ua/npa/organizatsiya-navchalno-vikhovnogo-protsesu-v-umovakh-inklyuzivnogo-navchannya

4. Наказ Міністерства освіти і науки України № 609 від 08.06.2018 року «Про затвердження примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-komandu-psihologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditini-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-v-zakladi-zagalnoyi-serednoyi-ta-doshkilnoyi-osviti

5. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», від 15 серпня 2011 р. № 872. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF/paran8#n8