Організація комфортного інклюзивного середовища в закладі загальної середньої освіти

 

 

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ

 

 

                                         “...Коли ми почнемо називати речі своїми іменами,

коли ми визнаємо,що люди з особливими потребами,

найперше є людьми,то побачимо,

що у них значно більше спільного з усіма,

ніж відмінного

 

 

 

 

 

   З 2018 року у КЗ  “Жмеринський ліцей № 5 запроваджено інклюзивне навчання. Станом на 01.09.2023 р.у школі навчається 19 дітей з особливими освітніми потребами.

 

Що таке інклюзивна освіта?

 

   Інклюзивна освіта дає можливість усім учняму повному обсязі брати участь у житті колективу дитячого садка, школи, дошкільному та шкільному житті.

  Інклюзивне навчання — це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, яка передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу.

   Інклюзивна освіта — це процес, у якому школа намагається відповідати на потреби всіх учнів, вносить необхідні зміни до навчальної програми та ресурсів, щоб забезпечити рівні можливості.

 

Переваги інклюзивної освіти:

 

·                   Діти навчаються разом у звичайній школі.

·                   Поліпшується моторний, мовний, соціальний, емоційний розвиток дитини.

·                   Діти отримують можливість жити разом з батьками.

·                   Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.

·                   Навчання проводиться з орієнтацією на здібності та інтереси дітей.

·                   У дітей є можливість для налагодження дружніх стосунків з ровесниками.

·                   Діти з особливими потребами отримують ефективну освіту, щоб жити повноцінним життям.

 

Переваги для дітей без особливих потреб:

 

·                   вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей;

·                   вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них;

·                  вчаться співробітництву;

·                   вчаться поводитися нестандартним чином, бути винахідливими, а також співчувати іншим.

 

Переваги для родин:

 

·                   Батьки отримують інформацію про типовий і атиповий розвиток дітей.

·                   Родини одержують підтримку з боку інших батьків.

·                   Батьки беруть активну участь у визначенні навчальних цілей і завдань для дітей.

·                   Всі батьки стають частиною шкільної спільноти.

 

Переваги для вчителів та інших фахівців:

 

 

·                   Вчителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні особливості учнів.

·                   Вчителі оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що допомагає їм ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності.

·                   Спеціалісти навчаються працювати в команді.

 

 

 Інклюзія додатково передбачає асистента (дитини чи вчителя) для підвищення якості освітньої програми дитиною та перебування в закладі освіти в цілому.

 

  Асистент дитини- людина , яка супроводжує дитину на уроках (заняттях) та поза ними. Може бути родич (батько, мати, бабуся тощо) з обов`язковим медичним оглядом. Не оплочується.

 

   Асистент вчителя- педагог,який допомає дитині у виконані навчальних завдань. Обов`язкова педагогічна освіта . Входить до штату закладу,тарифікується як асистент вчителя.

 

   Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладі освіти створені відповідні умови:

 - безперешкодний доступ до території та приміщень школи, зокрема, для дітей з вадами опорно-рухового апарату, в тому числі для дітей, які пересуваються на візку, та дітей з вадами зору;

 - забезпечення необхідними навчально-методичними посібниками, наочно-дидактичними та індивідуальними технічними засобами навчання.

 

  У школі працює 13 асистентів вчителів,які працюють в інклюзивних класах.

 

   Створено предметно-методичну комісію асистентів вчителів.

 

   

 

НОВИЙ ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 

 

Перелік завдань, які виконує асистент учителя під час дистанційного навчання

 

 

 

Список основних нормативних документів у сфері інклюзивної освіти :

 

1. Закон України «Про освіту». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

2. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1/9–675 від 25.09.12 року «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/1_9-675(2).doc

3. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9 від 18.5.2012 р. «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».– [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://mon.gov.ua/npa/organizatsiya-navchalno-vikhovnogo-protsesu-v-umovakh-inklyuzivnogo-navchannya

4. Наказ Міністерства освіти і науки України № 609 від 08.06.2018 року «Про затвердження примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-komandu-psihologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditini-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-v-zakladi-zagalnoyi-serednoyi-ta-doshkilnoyi-osviti

5. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», від 15 серпня 2011 р. № 872. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF/paran8#n8

 


Навігація

Корисна Інформація

  Національна дитяча гаряча лінія
  Міністерство освіти і науки України

  Жмеринська міська рада

  Управління освіти Жмеринсьої міської ради

  Методичний кабінет управління освіти Жмеринсьої міської ради

  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти

  Вінницька академія неперервної освіти

  Інформаційна система управління освітою

  Мої знання