Учнівське самоврядування

                      

Голова учнівського самоврядування                  Заступник голови учнівського                        самоврядування     Скорик Вікторія                                   Цегельна Олена

 


 

 

Учнівське врядування в опорній школі 

    

Здатність до самоврядування   

в суспільстві не є природженою.  

Це наслідок звички та тривалої підготовки.

                                                                                                                              Т.Джеферсон


Самоврядування- складна структура, в якій діють різні принципи, зокрема й демократії та свободи. Однак сфера застосування кожного принципу має бти чітко окреслена. Інакше ж можна прийти до важких наслідків у педагогічній роботі школи. А там, де немає соціальних зв’язків і дорослі й діти після уроків розбігаються по домівках, складно налагодити відразу загальношкільне врядування. Тому іноді доводиться починати з найпростіших форм організації діяльності, в основі яких знаходиться насампеед бажання й інтереси самих дітей, а також завдання захисту їхніх прав у середовищі вчителів. У байдужій до потреб дитини школі врядування практично неможливе. Нехай навіть там обрано президента і в кожнім класі створено учнівський парламент, але якщо педагоги ставляться до цього лише як до гри, тоді нічого не вийде з вихованням вільної особистості. Ефективність організації управління в школі значною мірою задежить від рівня підготовки керівництва школи до управлінської діяльності та її інформаційного забезпечення.

  Сьогодні виникла соціальна пореба у формуванні такої особистості, яка могла б самостійно вирішувати як щоденні, так і масштабні громадські завдання. Тому управлінську науку- наша молодь вивчає на практиці: бере участь у самоврядуванні.

Протягом багатьох років у гімназії існує учнівське врядування. Мета його є виховання в учнів активної життєвої позиції через участь в організації навчально-виховного процесу і створення учнівської «гілки влади» школи.  Самоврядування забезпечує участь учнів у різноманітній та різноплановій роботі, залучає їх до управління справами колективу, допомагає їм зрозуміти свої права та обов’язки, формує в них почуття керівника.

 Учнівське самоврядування в школі є педагогічно доцільним способом організації учнівського колективу, що забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи.

  Головним принципом у проектуванні даної організації стала активність  самих учнів через надання їм можливостей вибору шляхів моральної і мовленнєвої поведінки, створення таких умов, в яких особистість має можливість самостійно розмірковувати про найрізноманітніші життєві проблеми та розв’язувати їх, організацію процесу саопізнання та самореалізації особистості.

Цінність організації учнівського врядування в гімназії полягає в тому, що учні глибоко і всебічно проникають у сутність своїх прав і обов’язків.

Діяльність учнів-творча. Творчість передбачає створення нового, оригінального. Учні самі вирішують доцільність проведення того чи іншого заходів.

Велику роль в роботі учнівського врядування відіграє методична допомога з боку педагогічного колективу. Який у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства» іншими законодавчими актами України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого врядування та власним Статутом.

  Учнівське врядування організовує зв’язок з національною історією, культурою, традиціями українського народу.

Органи учнівського врядування сприяють проведенню державних та традиційних свят в навчальному закладі.

  Органи учнівського врядування приділяють увагу підвищенню правової культури учнів та профілактиці правопорушень. Ценр «Дисципліни та порядку» систематично приймає участь в роботі ради профілактики, щотижня проводить рейд-перевірку наявності шкільної форми в учнів, фіксує учнів, які запізнилися на уроки тощо.

 


Голова центру «Дисципліни та порядку»

Варга Віталій 

 Немалу роль учнівське врядування відіграє в спортивному житті школи та попагуванні здорового способу життя. Протягом року спортивний центр «Здоровя»  неодноразово організовували змагання з різних видів спорту.

 


Голова центру «Здоровʼя»

Куниця Анна 

Центр «Дозвілля» привчає учнів до змістовного проведення вільного часу, організовує різноманітні заходи на високому рівні, проводить свята, екскурсії, конкурси та розважальні програми.

  Учнівське врядування дозволяє учням фомувати такі соціаьні якості людини, як толерантність, повага до власної та чужої праці, здатність до самоаналізу та самовиховання.

 


Голова центру «Дозвілля»

Гурьянова Марія


  Центр «Милосердя» організовує акції для підтримки дітей з малозабезпечених сімей, відвідують одиноких людей похилого віку, активо беруть участь у загальноміських акціях.


Голова центру «Милосердя»

Крючкова Дарʼя

Інформаційний центр щомісячно випускає друковану газету «Пульс школи» та тематичні стіннівки до свят.


Голова центру «Інфо»

Заставна Руслана

  Центр «Знання» допомагає в організації захисту творчих робіт учнів предметних консултацій, олімпіад, участь у «Брейн-рингах» та інших інтелектуальних іграх. 


Голова центру «Знання»

Ткач Крістіна

Узагальнюючи сказане,  зазначимо, правильно організоване учнівське врядування містить потужний виховний потенціал, розвиває лідерські якості захищає від негативних впливів соціального середовища, виховує активних громадян держави.

Відео-привітання учнівської ради до 8 березня 

Учнівське самоврядування за сортування сміття

Відеоролик "Пам'ятка для батьків"