Учнівське самоврядування

 

Учнівське самоврядування

 

                      

         Президент школи                              Голова учнівського самоврядування                                          Шаган Аліна                                                        Слободянюк Вероніка

Новини учнівського самоврядування  

Самоврядування- складна структура, в якій діють різні принципи, зокрема й демократії та свободи. Однак сфера застосування кожного принципу має бти чітко окреслена. Інакше ж можна прийти до важких наслідків у педагогічній роботі школи. А там, де немає соціальних зв’язків і дорослі й діти після уроків розбігаються по домівках, складно налагодити відразу загальношкільне врядування. Тому іноді доводиться починати з найпростіших форм організації діяльності, в основі яких знаходиться насампеед бажання й інтереси самих дітей, а також завдання захисту їхніх прав у середовищі вчителів. У байдужій до потреб дитини школі врядування практично неможливе. Нехай навіть там обрано президента і в кожнім класі створено учнівський парламент, але якщо педагоги ставляться до цього лише як до гри, тоді нічого не вийде з вихованням вільної особистості. Ефективність організації управління в школі значною мірою задежить від рівня підготовки керівництва школи до управлінської діяльності та її інформаційного забезпечення.

 Сьогодні виникла соціальна пореба у формуванні такої особистості, яка могла б самостійно вирішувати як щоденні, так і масштабні громадські завдання. Тому управлінську науку- наша молодь вивчає на практиці: бере участь у самоврядуванні.  

Протягом багатьох років у гімназії існує учнівське врядування. Мета його є виховання в учнів активної життєвої позиції через участь в організації навчально-виховного процесу і створення учнівської «гілки влади» школи.  Самоврядування забезпечує участь учнів у різноманітній та різноплановій роботі, залучає їх до управління справами колективу, допомагає їм зрозуміти свої права та обов’язки, формує в них почуття керівника.

 Учнівське самоврядування в школі є педагогічно доцільним способом організації учнівського колективу, що забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи.

 Головним принципом у проектуванні даної організації стала активність  самих учнів через надання їм можливостей вибору шляхів моральної і мовленнєвої поведінки, створення таких умов, в яких особистість має можливість самостійно розмірковувати про найрізноманітніші життєві проблеми та розв’язувати їх, організацію процесу саопізнання та самореалізації особистості.

Цінність організації учнівського врядування в гімназії полягає в тому, що учні глибоко і всебічно проникають у сутність своїх прав і обов’язків.

Діяльність учнів-творча. Творчість передбачає створення нового, оригінального. Учні самі вирішують доцільність проведення того чи іншого заходів.

  Учнівське врядування організовує зв’язок з національною історією, культурою, традиціями українського народу.

Органи учнівського врядування сприяють проведенню державних та традиційних свят в навчальному закладі.

  Органи учнівського врядування приділяють увагу підвищенню правової культури учнів та профілактиці правопорушень. 

Мета і завдання  учнівського самоврядування «Лідер»

    Л -лаконічні

І -іскрометні

Д -драйвові

Е -ексцентричні

Р -різносторонні

Мета і завдання учнівського самоврядування «Лідер» тісно пов’язані з роботою педагогічного колективу, який у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про охорону дитинства" та іншими законодавчими актами України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, власним статутом.

Мета учнівського самоврядування:

 • формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадською позицією, почуттям національної гідності, надання учням можливості виявити себе на ділі;

 • розвиток організаторських здібностей в учнів школи, залучення їх до проведення навчального та виховного процесу;

 • виховання національної свідомості, соціальної активності особистості ;

 • любові до рідної землі свого народу;

 • формування правової культури, естетичного світовідчуття; прищеплення та розвиток моральних почуттів;

 • організація здорового способу життя .

Завдання учнівського самоврядування: 

 • формування і розвиток гуманістично-спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією , почуттям національної свідомості.

 • участь у розробці плану роботи на навчальний рік;

 • підготовка та проведення свят, виставок, конкурсів, змагань;

 • забезпечення порядку в школі : організація чергування по школі, в класах;

 • організація пізнавальної , фізкультурно-оздоровчої діяльності ;

 • організація пошуково-краєзнавчої роботи в школі ,оформлення  матеріалами  музейного комплексу школи;

 • організація роботи із збереження шкільного майна ;

 • організація роботи із благоустрою території школи;

 • контроль за відвідуванням учнями школи ;

Організація створює для учнів широкі можливості для самореалізації, орієнтує їх на досягнення соціально корисної мети, індивідуальної і суспільної, залучає до реформаторських процесів школи, забезпечує захист прав учнів, відвертає їх увагу від асоціальних форм поведінки.

Правила життя лідера.

1. Намагайся давати об’єктивну оцінку власним вчинкам і діям.

2. Гідно сприймай критику на свою адресу.
3. Виявляй ініціативу.
4. Давай поради, але не нав’язливо.
5. Будь уважним товаришем.
6. Умій створювати умови, за яких кожен мав би шанс реалізувати себе.
7. Не забувай про відпочинок.
8. Цінуй кожну хвилину.
9. Будь винахідливим.
10. Твори, фантазуй.
11. Прийняв рішення – виконуй!
12. Доручив іншим – довіряй!
13. Довіряючи – перевіряй!
14. Перевіряючи – допомагай!

15. Допомагаючи – не підміняй!

Узагальнюючи сказане,  зазначимо, правильно організоване учнівське врядування містить потужний виховний потенціал, розвиває лідерські якості захищає від негативних впливів соціального середовища, виховує активних громадян держави.

Конституція України

Закон України про освіту

Закон України про загальну середню освіту 

Конвенція про права дитини

Загальна декларація прав людини

Декларація про права дитини

Статут учнівського самоврядування

Правила учнівського самоврядування

Положення про президента школи

Положення про вибори


Навігація

Корисна Інформація

  Національна дитяча гаряча лінія
  Міністерство освіти і науки України

  Жмеринська міська рада

  Управління освіти Жмеринсьої міської ради

  Методичний кабінет управління освіти Жмеринсьої міської ради

  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти

  Вінницька академія неперервної освіти

  Інформаційна система управління освітою

  Мої знання