Методична робота

 

Склад методичної ради опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 5 Жмеринської міської ТГ:

 

1.     Когут Юлія Миколаївна, директор школи, – голова методичної ради;

2.     Коновал Тамара Юріївна, заступник директора з НВР, - заступник голови методичної ради;

3.     Мельник Тетяна Олегівна, заступник директора з НВР, - член ради;

4.     Дацко Оксана Віталіївна, заступник директора з НВР, - член ради;

5.     Нечай Світлана Володимирівна, завідуюча Жуківецькою філією І-ІІ ступенів опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 5, - член ради;

6.     Крайдуба Інна Вікторівна, керівник ПМК вчителів мовно-літературних дисциплін, - член ради;

7.     Гресик Наталя Іванівна, керівник ПМК вчителів початкових класів, - член ради;

8.     Кривонос Світлана Анатоліївна, керівник ПМК вчителів іноземних мов, - член ради;

9.     Ковальова Зінаїда Володимирівна, керівник ПМК вчителів фізико-математичних дисциплін, - член ради;

10.                       Дубина Ірина Василівна, керівник ПМК асистентів вчителів інклюзивних класів, - член ради;

11.                       Корман Світлана Миколаївна, керівник міського методичного об’єднання вчителів інформатики, - член ради;

12.                       Зеленська Жанна Миколаївна, керівник школи педагогічної майстерності, - член ради;

13.                       Войцех Олена Степанівна, керівник ПМК вчителів природничого циклу, - член ради;

14.                       Климишина Алла Петрівна, практичний психолог, член ради;

15.                       Кучинська Оксана Сергіївна, соціальний педагог, - член ради;

16.                       Сівак Світлана Борисівна, завідуюча бібліотекою, - член ради.

 

 

 

План роботи методичної ради   опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 5 Жмеринської міської ТГ на 2021-2022 навчальний рік

I. Загальні положення і основні завдання МР школи.

Методична рада школи - це колективний орган управління науково-методичною роботою, який керується у своїй діяльності «Положенням про науково-методичну раду» і покликаний сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, зокрема з питань науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в школі.

II. Головна мета діяльності методичної ради:

• вироблення стратегічних напрямів розвитку й удосконалення змісту навчання та виховання;

• визначення перспективних освітніх технологій і вироблення пропозицій щодо їх упровадження;

• аналіз науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу й підготовка пропозицій щодо поліпшення навчально-методичного та інформаційного забезпечення;

• експертиза навчальних планів і програм, авторських і адаптованих програм, аналіз 111 ІД і вироблення пропозицій щодо його впровадження;

• вироблення рекомендацій щодо змісту й форм роботи за програмою «Обдаровані діти»;

• організація й проведення методичних заходів (науково-методичні семінари, практикуми, конференції, предметні декади);

• організація проектно-дослідницької діяльності вчителів і учнів.

III. МР є дорадчим органом педагогічної ради школи. Спільними завданнями МР і педагогічної ради є:

• підвищення професійної компетентності, педагогічної майстерності вчителів школи, активізація їхньої творчої діяльності;

• прогнозування розвитку навчального закладу;

• упровадження інноваційних освітніх технологій;

• визначення шляхів підвищення ефективності навчально-виховного процесу школи;

• розробка змісту, форм і технологій виховання школярі створення авторських програм, спецкурсів, інтегрованих курсів з окремих предметів

 

 

ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ   ОПОРНОГО ЗЗСО І-ІІІ СТУПЕНІВ № 5 ЖМЕРИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТГ   НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗАСІДАННЯ І ВЕРЕСЕНЬ_______

№ з/п

Зміст

Відповідальні

1.

Підсумки роботи методичної ради, ПМК, за 2020-2021 навчальний рік.

Коновал Т.Ю., Мельник Т.О., голови ПМК

2.

Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради на 2021-2022 навчальний рік.

Члени ради

3.

Розподіл обов'язків між членами методичної ради.

Члени ради

4.

Затвердження плану роботи щодо підготовки учнів до проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін (шкільних і районних), участі учнів та вчителів у конкурсах.

Коновал Т.Ю., Мельник Т.О.

5.

Обговорення планів роботи ПМК, нових навчальних програм з базових дисциплін, підручників, рекомендацій Міністерства освіти й науки України щодо викладання предметів.

Коновал Т.Ю., Мельник Т.О., голови ПМК

6.

Поновлення інформаційних матеріалів в методичному кабінеті та на сайті школи.

Коновал Т.Ю., Мельник Т.О., педагог-організатор

7.

Організація роботи школи педагогічної майстерності

Зеленська Ж.М.

8.

Інформація про нормативні документи з питань організації освітнього процесу.

Коновал Т.Ю., Мельник Т.О.

9.

Методичні рекомендації щодо навчання дітей з ООП в 2021-2022 н.р.

Коновал Т.Ю., Мельник Т.О.

 

ЗАСІДАННЯ ІІ ЛИСТОПАД_______

№ з/п

Зміст

Відповідальні

1.

Робота з обдарованими дітьми.

Дацко О.В.

2.

Аналіз результатів шкільного етапу предметних олімпіад. Обговорення і затвердження списків учнів (переможців) для участі у районних олімпіадах з базових дисциплін.

Коновал Т.Ю., Мельник Т.О., голови ПМК

3.

Організація освітнього процесу в школі ІІ ступеня за новим змістом освітнього законодавства у 2022-2023 навчальному році

Коновал Т.Ю.,

голови ПМК

4.

Атестація, сертифікація та підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Коновал Т.Ю., Мельник Т.О.

5.

Взаємовідвідування уроків

Коновал Т.Ю., Мельник Т.О.

6.

Онлайн олімпіада як альтернативна форма перевірки отриманих знань

Войцех О.С.

7.

Онлайн бібліотека як сучасний інструмент обміну педагогічним досвідом

Сівак С.Б.

 

ЗАСІДАННЯ ІІІ СІЧЕНЬ______

№ з/п

Зміст

Відповідальні

1.

Моніторинг знань учнів з базових дисциплін за І семестр. Аналіз взаємовідвідування відкритих уроків

Коновал Т.Ю., Мельник Т.О.

2.

Аналіз участі учнів у І та ІІ етапах олімпіад з базових дисциплін, конкурсах.

Коновал Т.Ю.

3.

Організація гурткової та позакласної робота у школі, підготовка до участі у творчих конкурсах.

Члени ради

4.

Впровадження в практику діяльності закладу інформаційно-комунікаційних технологій

Голови ПМК

5.

Моніторинг діяльності вчителів школи, які мають педагогічні звання.

Коновал Т.Ю., Мельник Т.О.

6.

Атестація педагогів в умовах оновленого змісту освіти

Мельник Т.О.

 

ЗАСІДАННЯ ІV БЕРЕЗЕНЬ______

№ з/п

Зміст

Відповідальні

1.

Співпраця асистента вчителя з педагогами: супровід інклюзивного навчання в сучасних умовах

Дубина І.В.

2.

Підготовка до проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання

Коновал Т.Ю., голови ПМК

3.

Підсумки проведення предметних тижнів

Голови ПМК

4.

Формувальне оцінювання у школі ІІ ступеня

Коновал Т.Ю.

5.

Ресурсна кімната закладу освіти як спеціально організований простір. Проведення корекційно-розвиткових занять для дітей з ООП

Практичний психолог, асистенти вчителів

 

ЗАСІДАННЯ V ТРАВЕНЬ______

№ з/п

Зміст

Відповідальні

1.

Підсумок діяльності роботи ПМК щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагога.

Члени ради, голови ПМК

2.

Затвердження  матеріалів державної підсумкової атестації.

Голови ПМК

3.

Результати адаптації учнів 1 і 5 класів до навчання.

Практичний психолог

4.

Підсумки методичної роботи в школі, планування роботи на наступний навчальний рік.

Коновал Т.Ю., Мельник Т.О.

 

Мережа методичної роботи з педагогічними кадрами

  опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів №5 Жмеринської міської ТГ

 у 2021-2022 навчальному році

Форми методичної роботи

Керівник

Тема, над якою працює ПМК

1

ПМК вчителів мовно-літературних дисциплін

Крайдуба Інна Вікторівна

Формування ключових компетентностей учнів на уроках мовно-літературного циклу

2

ПМК вчителів фізико – математичних дисциплін

Ковальова Зінаїда Володимирівна

Формування ключових та предметних компетентностей учнів для забезпечення життєдіяльності в сучасному світі

3

ПМК вчителів початкових класів

Гресик Наталя Іванівна

Розвиток соціальної компетентності здобувачів освіти на уроках в початковій школі

4

ПМК вчителів іноземних мов

Кривонос Світлана Анатоліївна

Професійна майстерність вчителя іноземної мови як важлива складова розвитку сучасної школи та формування компетентнісно успішного випускника

5

Методичне об’єднання класних керівників

Дацко Оксана Віталіївна

Стратегічні напрями виховання у вимірах сьогодення

6

ПМК вчителів природничих дисциплін

Войцех Олена Степанівна

Використання інноваційних  педагогічних технологій з метою ефективного розвитку пізнавальних інтересів учнів

7

ПМК асистентів вчителів інклюзивних класів

 Дубина Ірина Василівна

Робота з дітьми з ООП в інклюзивному середовищі

 

 

ПІБ

Тема самоосвіти

Войцех О.С.

Застосування стратегії та процедури критичного мислення для розвязання проблемних задач на уроках хімії.

Гресик Н.І.

Впровадження сучасних педагогічних технологій в освітній процес з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.

Дубина І.В.

Особливості роботи роботи з дітьми з ООП в умовах інклюзивного навчання.

Кочмарук Ю.А

Адаптація та модифікація освітніх програм. Організація інклюзивного навчання.

Крайдуба І.В.

Формування ключових компетентностей на уроках української мови та літератури.

Гуркіна Л.А.

Креативне мислення на уроках української мови та літератури, зарубіжної літератури.

Підлісна С.Є.

Розвиток  критичного мислення на уроках англійської мови.                                                                                    

Микосянчик Ю.С.

Підвищення ефективності уроку на основі взаємозв’язку всіх видів мовленнєвої  діяльності.

Ковальова О.О.

Розвиток орфографічних умінь на уроках української (англійської) мови.

Панасова В. Ю.

Розвиток логічного мислення на уроках математики.

Кривонос С.А.

Підвищення мотивації до вивчення англійської мови в початковій школі.

Лісова Л.Т.

Організація інклюзивного навчання . Адаптація та модифікація освітніх програм.

Петровська Д.С.

Інтеграція традиційного та дистанційного навчання фізики засобами хмаро орієнтованих технологій.

Мацюх Л.В.

Робота з дітьми з ООП в інклюзивному середовищі.

Кириловська Н.В.

Розвиток  ключових компетентностей  на уроках української мови і літератури.

Раченко Л.О.

Формування дослідницьких компетентностей учнів засобами хмарних технологій.

Коновал  Т.Ю.

Використання додаткових джерел інформації та інтерактивних методів на уроках історії з метою розвитку пізнавальних інтересів учнів.

Корман С.М.

Впровадження хмарних технологій при вивченні інформатики в сучасній школі.

Нагорна Н. В.

Розвиток пізнавальної активності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій.

Козуб С. Ф.

Критичне мислення , як засіб модернізації викладання географії у школі.

Левківський М.С.

Організація інклюзивного навчання. Організаційні засади діяльності асистента вчителя в інклюзивному класі.

Гниця Л.М.

Вивчення і розвиток національних звичаїв,побуту,культури, традицій; формування в учнів патріотичних почуттів українського менталітету на основі широкого використання ідей народної педагогіки.

Ковальова З.В.

Інформування ключових предметних компетентностей на уроках математики.

Сметанюк Н.П

Розвиток ключових компетентностей на уроках зарубіжної літеритури.

Здибель Н.Є.

Формування інтересу до усвідомлення морально-етичних світоглядних,національних цінностей, естетичного відчуття образного слова.

Мельник Т.О.

Дослідницька  діяльність на уроках зарубіжної літератури як засіб самопізнання, саморозвитку та самореалізації особистості школярів.

Фішман О.Б.

Активізація пізнавальної діяльності учнів як засіб реалізації компетентнісно-орієнтованого підходу на уроках.

Кирилюк О.А.

Формування мотивації та пізнавальної діяльності учнів з ООП до навчання.

Наняк Д.Ю.

Організація інклюзивного навчання . Адаптація та модифікація освітніх програм.

Росовська Т.В.

Організація інклюзивного навчання в початковій школі.

Гарник Н.В.

Розвиток читацьких компетентностей на уроках зарубіжної літератури.

Гнилюк В.І.

Формування читацької компетентності як основи розвитку особистості учнів початкових класів.

Яковлева Н.Ю.

Використання завдань творчого характеру на уроках української мови.

Ярова С.Л.

Розвиток пізнавальних здібностей учнів початкових класів через систему творчих завдань з української мови.

Цебрій О.В.

Пізнавальна самостійність учня як фактор успішності в НУШ

Репінська Н.В.

Розвиток критичного мислення на уроках історії.

Вернигора Л.А.

Дидактична гра, як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів в умовах групи продовженого дня.

Формування комунікативної компетентності учнів.

Клепко А.О.

Екологічне виховання на уроках біології і географії як засіб формування всебічно розвинутої особистості.

Процюк Н.В.

Використання засобів ІКТ для формування комунікативної компетенції учнів початкової школи.

Дацко О.В.

Формування та розвиток здоров’язберігаючих, громадянських та соціальних компетентностей учнів на уроках основ здоровя.

Блащук В.С.

Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами НП «Інтелект України».

Гуменюк Г.Л.

Підготовка дітей до життя в умовах ринку.

Климишина А.П.

Розвиток інтелектуальних здібностей учнів.

Кучинська О.С.

Успішна соціалізація та розвиток дитини відповідно до вимог сучасного суспільства.

Мельник Л.Л.

Розвиток просторової уяви засобами міжпредметної інтеграції.

Лаврентієва О.О.

Організація інклюзивного навчання для дітей з порушенням опорно-рухового апарату в умовах сучасної школи.

Паламар Н.Д.

Використання ігор на уроках в НУШ.

Зеленська Ж.М.

Формування оцінювання учнів 3-4 класів НУШ.

Лозенко І.В.

Формування патріотичних цінностей на уроках української мови і літератури.

Бойцун О.Д

Виховання в учнів почуття відповідальності патріотизму та любові до  Батьківщини.

Слободян О.В.

Вдосконалення роботи органів учнівського самоврядування та їх вплив на формування в учнів свідомої дисципліни, правової культури.

Гончар Л.В.

Формування мотивації та пізнавальної діяльності учнів з ООП до навчання.

Терехівська А.В.

Формування комунікативних навичок учнів старших класів у контексті підготовки до ЗНО.

Крайдуба К.В.

Формування соціальної компетентності молодших школярів засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

Троцька Ю.В.

Формування креативної особистості засобами музичного мистецтва. Формування в учнів дбайливого ставлення до праці.

Кошубська І.В.

Використання методу проектів  на уроках фізики.

Івахненко Н.В.

Навчальні ігри на уроці англійської мови, як засіб самореалізацій особистостей учнів та підвищення якості їх пізнавальної діяльності.

Чурбанова С.С.

Формування фізичних якостей у дітей молодшого шкільного віку.

Музика Д.В.

Використання інноваційних технологій навчання для формування ключових компетентностей молодших школярів на уроках у початкових класах.

Зайцева А.В.

Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів шляхом збереження та зміцнення їх здоровя.

Кулик Ю.В.

Особливості роботи з дітьми з порушеннями когнітивного розвитку в умовах інклюзивного навчання.

Клюйко  О.А.

Розвиток пізнавальної активноті учнів на уроках математики.

Цепла І.

Дослідницький підхід до формування уміньі навичок учнів НУШ.

Когут Ю.М.

Використання елементів проблемного навчання при вивченні основ медичних знань.

Матвієнко Т.В.

Форування творчих здібностей здобувачів освіти в контексті мистецької галузі.

Левківська М.М.

Розвиток пізнавальної активноті учнів на уроках математики.

Капустян Є.Л.

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках біології.

Бондар В.В.

Формування ключових компетентностей учнів під час викладання фізики в школі.

Вергеліс В.М.

Формування здоровязберігаючих компетентностей на уроках фізичної культури.

Ткачов Д.Ф.

Військово-патріотичне виховання в сучасних умовах засобами шкільного музею.

Мостова Д. М.

Виховання вольових якостей шляхом подолання технічних труднощів , зміцнення здоровя ,  постановка осанки.

Бобошко Ю.М.

Формування ключових компетентностей на уроках англійської мови