Інтелект України

 

 

 

  Науково-педагогічний проект "Інтелект України" реалізується на базі державних програм з різних навчальних дисциплін.

 

  

 До проекту розробники пропонують власний навчально-методичний комплект (підручники-зошити з друкованою основою, посібники для вчителя), забезпечений комп'ютерною підтримкою (аудіо-, відеозаписами). Учні початкових класів, які працюють за проектом, мають високий рівень мотивації до навчання, вміють працювати з інформацією. 

Мета всеукраїнського науково-методичного проекту «Інтелект України» - впровадження в освітній простір України системи пошуку, розвитку та педагогічної підтримки інтелектуально здібних дітей і учнівської молоді.

Нормативна база проекту:

§  "Про розширення бази для експериментального впровадження науково-педагогічного проекту "Інтелект України" аказ МОНмолодьспорту від 14.07.2011 № 790)

§  Концепція розвитку науково-педагогічного проекту "Інтелект України"

§  Програма розвитку науково-педагогічного проекту "Інтелект України" на період до 2015 р.

§  "Про продовження впровадження науково-педагогічного проекту "Інтелект України" в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів України" (наказ МОНмолодьспорту від 10.07. 2012 р. № 797)

      Науковий керівник проекту – доктор педагогічних наук, професор Ірина Володимирівна Гавриш.

   У межах проекту учні початкової школи навчаються за спеціально розробленими навчальним планом і навчальними програмами, які дозволяють:

§  Розвинути математичні здібності дітей, створити передумови для успішного засвоєння шкільного курсу математики.

§  Сформувати навички раціонального читання, створивши передумови для успішного засвоєння предметів гуманітарного циклу.

§  Вільно спілкуватися іноземними мовами.

§  Сформувати первинні уявлення про фізичні, хімічні, біологічні об’єкти, створивши передумови для якнайкращого засвоєння хімії, біології, фізики (навчальні предмети «Людина і світ», «Еврика»). 

§  Сформувати компетентність «Умій вчитися», розвинути пізнавальні процеси дітей, створивши передумови для успішного навчання дитини (предмет «Навчаємося разом») 

 У 2016-2017 навчальному році двадцять вісім першокласників нашої школи розпочали навчання за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» (вч. Блащук Віра Сергіївна).

У 2017-2018 н.р. – двадцять три учні 1 проектного класу також працюють за навчальним планом проекту (вч. Цебрій Олена Вікторівна).

 Метою НПП «Інтелект України» є пропедевтика шкільної неуспішності учнів в основній та старшій школі.

 Навчання включає елементи STEM-освіти: інтегроване навчання за темами на засадах міждисциплінарного (STEM-предмети) та проектного підходів; навчання на основі власних відкриттів; практична спрямованість навчання; посилена увага до вивчення іноземної мови; патріотична спрямованість навчання.

 Основні відмінності дидактичної моделі навчання у проекті від традиційної:

·    системна пропедевтика шкільної неуспішності учнів в основній та старшій школі;
·    введення до інваріантної частини навчального плану предмета „Навчаємося разом” (2 год на тиждень);
·    алгоритмізація процесу формування знань, умінь і навичок;
·    розвиток пізнавальних процесів, логічного мислення та творчих здібностей учнів;
·    ціннісна наповнюваність кожного уроку.                   

Учні поглиблено вивчають англійську мову (3 години на тиждень). Введені до навчальної програми такі нові предмети, як «Еврика» (доповнення до математики) та курс «Людина і світ».

  При вивченні математики застосовується принцип збагачення. Матеріал вивчається від простого до складного, від практичного до теоретичного.

  

 

 


 

   

    Книги, як і люди, народжуються, живуть, старіють, страждають. І, як люди, вони  хворіють. Для «хворих» книжок є «лікарні» книжкові. Така «Книжкова лікарня» працює у 1 проектному класі. За підсумком тижня «Без труда нема плода» учні надали допомогу 36 «потерпілим». Старі, пошарпані книжки виходять такими приємними на вигляд, що їх відразу хочеться взяти до рук і прочитати. Клей, картон, ножиці – ось основні інструменти, за допомогою яких діти «лікують» книги. Вчитель Наталя Іванівна надає учням консультації, показує, як потрібно ремонтувати книгу, як берегти книгу, як її читати, правильно користуватися нею. Кожен маленький читач, який турбується про стан книг, про їхній зовнішній вигляд може на певний час стати книжковими лікарем.

 

     Для книг, яким потрібні ліки гарні,

    Відкрилась книжчина лікарня

    Лікарем стане кожен із вас

    У вільний день, у вільний час.

  

 

Інтелектуально - патріотична  гра  "З Україною в серці " в 2 проектному класі ( до Дня соборності України).


 Проект "Моя родина" 1 проектний клас


 У 1 проектному класі пройшла зустріч с театром.


 

Урок фізкультури 4- проектний клас щочетверга у басейні


 Учні 4-го проектного класу презентували збірку своїх творів письменнику В'ячеславу Купрієнку.

 


 Подорож країною мистецтва учнів 4-х класів, вчитель Мельник Л.М.


 

Віртуальну  подорож  містом  здійснили  учні  2 проектного класу