Правила прийому до закладу освіти

 

Правила прийому до закладу освіти
 
 
1.      Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за навчальним закладом відповідну територію обслуговування і до початку навчального року беруть на облік учнів, які мають їх відвідувати.  
 
2.      Зарахування учнів здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.  
 
3.      Керівник закладу зобов’язаний вжити заходи до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.
 
4.      Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника.  
 
5.      Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу ІІІ ступеня – документ про відповідний рівень освіти.   
 
6.      До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6-ти років.   
 
7.      Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.   
 
8.      Переведення учнів до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН.